วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ

สัตหีบเป็นอำเภอที่น่าอยู่ และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ความที่เป็นเมืองทหาร ทำให้ชายทะเลสัตหีบ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทหาร) ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก นอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ ที่อยากจะแนะนำก็คือ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล


ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ
ทราบประวัติความเป็นมากันนิดนึงค่ะ เอาไว้เล่าให้ลูกฟังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งภายในหน่วยทหาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นระยะเวลานานหลายสิบปีทีเดียว ที่กองทัพเรือได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยได้มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานในขั้นต้นได้ดำเนินการเพาะไข่เต่าทะเล รวมทั้งอนุบาลลูกเต่าทะเล เพื่อปล่อยคืน สู่ธรรมชาติที่บริเวณเกาะครามปีละไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตัว เป็นเต่าตนุ ๓,๐๐๐ ตัว และเต่ากระ ๑,๐๐๐ ตัว และจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา ต่อปัญหาทรัพยากรในทะเล กองทัพเรือจึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา สภาพแวดล้อมทางทะเลชายฝั่งในปี พ.ศ.๒๕๓๕ และเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์อื่น ๆ ที่กองทัพเรือกำลังดำเนินการอยู่จึงเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการ อนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยมีรองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาหน่วยรองของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องโดยทำหน้าที่ ในการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และควบคุมการดำเนินงานทั้งหมดในส่วนของการดำเนินงาน อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนั้น มีกรมอุทกศาสตร์และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมา ดำเนินการโดยเฉพาะเรียกว่า
“หน่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” (นธต.)
บริเวณของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลมี 3 ส่วนค่ะ
(ภาพจาก : สัตหีบดอทคอม)
ส่วนที่ 1 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลชนิดต่าง ๆ การดำรงชีวิต และการอนุรักษ์เต่าทะเล ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ก็ออกแบบให้เป็นรูปเต่าด้วยนะคะ ข้าง ๆ
ส่วนที่ 2 ถัดจากพิพิธภัณฑ์ เป็นอควาเรียมเล็ก ๆ  แสดงการดำรงชีวิตของเต่าทะเล มีเต่า มีปลา แหวกว่ายให้ชมกันห้องแอร์เย็น ๆ
           
ส่วนที่ 3 บ่อเต่า จะอยู่ฝั่งตรงข้ามติดชายทะเล   ส่วนนี้เด็กชอบมาก เดินเข้าไปบ่อแรกจะเป็นบ่อกระจกที่เปิดใหม่ล่าสุด ให้เด็ก ๆ ได้เห็นเต่าทะเลกันอย่างชัด ๆ และให้อาหารเต่าด้วย ถัดไปจะเป็นบ่ออนุบาลเต่าตัวเล็ก ๆ ในส่วนนี้จะมีบ่อเต่าเผือกอยู่ด้วยนะคะ ถ้าจำไม่ผิดมีแค่สองตัวเท่านั้นเอง ถัดไปจะเป็นบ่อเต่าตัวขนาดกลาง และบ่อใหญ่ก็จะเป็นเต่าตัวใหญ่ค่ะ
      
สำหรับที่มาของลูกเต่าเหล่านี้ ก็คือ มาจากการดำเนินงาน ของกองทัพเรือ โดยหน่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจะกระทำโดยการจัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าตรวจประจำตามหา ดต่าง ๆ บนเกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน รวม ๑๖ หาดด้วยกัน เพื่อเฝ้าตรวจ การลักลอบเก็บไข่เต่าทะเล การทำลายแหล่งขยายพันธุ์เต่าทะเล รวมทั้งการเก็บรวบรวมไข่เต่าทะเล จากหาดต่าง ๆ นำไปเพาะฟักในพื้นที่ ที่เตรียมไว้จนกระทั่งเกิดเป็นลูกเต่า หลังจากนั้นจึงดำเนินงาน ในขั้นตอนของการอนุบาลลูกเต่าก่อนกลับคืน สู่ธรรมชาติต่อไป
      
บรรยากาศบริเวณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่า จะเป็นชายทะเล ถ่ายรูปสวยมากค่ะ มีการจัดภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ มุมที่พลาดไม่ได้ ก็คือ โผล่หัวถ่ายรูปเป็นหัวเต่าค่ะ  เด็ก ๆ อาจจะเล่นทรายต่อได้ค่ะ แต่ไม่อนุญาตให้เล่นน้ำ นอกจากนั้น ก็มีร้านขายของที่ระลึกรูปเต่ามากมาย ทั้งตุ๊กตา ยางลบ นาฬิกา เสื้อ ฯลฯ และของที่ระลึกของทหารเรือ
     
สำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โทร. 0 3843 1477 หรือ 0 384 38457 ต่อ 066 – 3809, 066 – 6178
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ 0 3843 7112 , หรือ 75096, 74673 (ทร.) ในวัน – เวลา ราชการ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง...........................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น