วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระราชภารกิจของพระองค์ ได้แก่ การทำศึกสงคราม โดยเฉพาะสงครามครั้งสำคัญ คือ สงครามยุทธหัตถี ที่ทรงรบกับพม่าที่ตำบลหนองสาหร่าย ซึ่งพระองค์ทรงมีชัยชนะ เป็นวีรกรรมสุดยอดของกษัตริย์ หลังจากนั้นตลอดระยะเวลา ๑๕๐ ปี กรุงศรีอยุธยาไม่ถูกรุกรานจากพม่าอีก สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งล้านนา ล้านช้าง ไทใหญ่ และกัมพูชา รวมถึงพม่า ครั้งสุดท้าย คือ การเดินทัพไปตีเมืองอังวะ ซึ่งพระองค์ประชวรและสวรรคตที่เมืองหาง ใน พ.ศ. ๒๑๔๘ พระชนมายุได้ ๕๐ พรรษา เสวยราชสมบัติได้ ๑๕ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้กอบกู้เอกราชให้แก่กรุงศรีอยุธยา ประชาชนชาวไทยจึงยกย่องพระองค์ให้เป็น มหาราช พระองค์หนึ่ง

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาษาและคำทักทายในประเทศอาเซียน - ภาษาพม่า


ภาษาพม่าวันละคำ


หมวดเรียกบุคคล
หม่อง :           เด็กชายหรือหนุ่มโสด
อู :                ผู้ใหญ่หรือชายสูงวัย
ม่ะ:                เด็กผู้หญิงและสาวโสด
ดอว์:              ผู้หญิงที่มีการศึกษาทั้งโสดและแต่งงานแล้ว
อะโก:             พี่ชาย
อะมะ:             พี่สาว
อะเผ่:             พ่อ
อะเหม่ :          แม่
อะโพ :            คุณปู่/คุณตา
อะพวา:           คุณย่า /คุณยาย
เย่าจา :           ผู้ชาย
เหมมะ :          ผู้หญิง
ยีซา:               แฟน/คนรัก
หลีน:              สามี
มะย้า :            ภรรยา
หยิ่นมอง:         คนขับรถ
สะยา:             ครูชาย
สะยามะ :         ครูหญิง
ชิดตั้ด:            ทหาร
เย :                ตำรวจ
ไหน่หงั้นซาตา:  ชาวต่างประเทศ
โบเล่ :             ฝรั่ง
โยเดีย :           คนไทย
เหมี่ยนหม่า:      ชาวพม่า
 
หมวดอาหารการกิน
 
ทะมิ้นซ้าเดะ:        หิวข้าว
อะยาต่าชิเด่ะ:       อร่อย
วาบิ :                อิ่ม
ทะมิ้น :              ข้าวสวย
ซามปะหยิ่ว :        ข้าวต้ม
เก้างึน:               ข้าวเหนียว
เต็ดเต่ดลก :         มังสวิรัติ
อะย่วย :              ผัก
อะตีอะนัน:           ผลไม้

หมวดเครื่องดื่ม
 
เย :                   น้ำ
เหย่กะโดะ :         น้ำแข็งก้อน
เหย่ต้ะ :              น้ำเปล่า
เหย่นวย :            น้ำร้อน
เหย่เอะ :             น้ำเย็น
เยเคเนเย่ :          น้ำแข็ง

ตัวเลขน่ารู้
1-ติท          2-หนิท          3-โตง          4-เล          5-งา
6-เช่า          7-คูนิ            8- ชิท          9-โก         10-ต๊ะเซ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://praneearamdilokratblog.wordpress.com

ธงชาติสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน ภาพธงอาเซียน

👉ภาพธงอาเซียน

👉ภาพการ์ตูนชุดแต่งกายอาเซียน

👉ภาพแผ่นที่อาเซียน

👉ภาพระบายสีธงอาเซียน

👉ภาพระบายสีอาเซียน

ภาพการ์ตูนชุดแต่งกายอาเซียน

👉ภาพธงอาเซียน

👉ภาพการ์ตูนชุดแต่งกายอาเซียน

👉ภาพแผ่นที่อาเซียน

👉ภาพระบายสีธงอาเซียน

👉ภาพระบายสีอาเซียน


ภาพแผนที่อาเซียน

👉ภาพธงอาเซียน

👉ภาพการ์ตูนชุดแต่งกายอาเซียน

👉ภาพแผ่นที่อาเซียน

👉ภาพระบายสีธงอาเซียน

👉ภาพระบายสีอาเซียน


วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาษาและคำทักทายในประเทศอาเซียน - ประเทศบรูไน


"เจมบิรา ดาปัด เบอ เตมู อันดา" 

"ยินดีที่ได้รู้จัก" 


ภาษาบรูไนวันละคำ

สวัสดี                          ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ                       เตริมา กะชิ
สบายดีไหม                   อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก                 เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา

                                (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่                     เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน                         เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี                 มิมปิ๊ มานิส

                                 (mimpi manis)
เชิญ                            เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่                              ยา (ya)
ไม่ใช่                           ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจัง                     บาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมาก                ซังกัด พานัส
อากาศหนาวมาก              คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค

                                 (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร                       ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)

*หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://praneearamdilokratblog.wordpress.com

ภาษาและคำทักทายในประเทศอาเซียน - ประเทศไทย


"ยินดีที่ได้รู้จัก" - " Nice to meet you"


ภาษาไทย/อาเซียนวันละคำ

สวัสดี   -   Hello

ขอบคุณ   -   Thank you

ขอโทษ   -   Sorry

กรุณา   -   Please

ลาก่อน   -   Good Bye


ศีล 5 แปลเป็นภาษาอังกฤษ

5 Precepts
ศีล 5 


1. To abstain from taking life (killing)
     ละเว้นจากการฆ่าสัตว์

2. To abstain from taking what is not given (stealing)
    ละเว้นจากการลักทรัพย์

3. To abstain from sexual misconduct
    ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

4. To abstain from false speech (telling lies)
    ละเว้นจากการพูดเท็จ

5. To abstain from intoxicants causing carelessness
    ละเว้นจากการดื่มสุราเมรัย


คำศัพท์น่ารู้

abstain            แปลว่า     ละเว้น
misconduct     แปลว่า     การประพฤติผิด
intoxicant       แปลว่า     ของมึนเมา
carelessness    แปลว่า     ความประมาท