วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คำอวยพรวันแม่ ภาษาจีน

1.妈妈,感谢您多年的艰辛哺育,使我长大,使我成才!
      māma, gănxiè nín duō nián de jiānxīn bŭyù, shĭ wŏ zhăng dà,shĭ wŏ chéng cái!
      มาหม่ะ กั่นเซี่ยะ หนิน ตัว เหนียน เตอ เจียนซิน ปู่ อวี้,สือ หวอ จ่าง ต้า, สือ หว่อ เฉิงฉาย
      คุณแม่ครับ/ค่ะ  หนู/ผมขอขอบคุณที่แม่เลี้ยงดูฟูมฟักมาด้วยความยากลำบากมานานหลายปี ทำให้หนู/ผมเติบโต ทำให้หนู/ผมเป็นคนที่มีความ             สามารถครับ/ค่ะ     
 2.妈妈,很久了,一直想对您说:“我爱您!”,您听见了吗?
       māma, hĕn jiŭ le, yì zhí xiăng duì nín shuō: “wŏ ài nín!”, nín tīng jiàn le ma?
       มาหม่ะ, เหิน จิ่ว เลอ,อี้ จื๋อ เสี่ยง ตุ้ย หนิน ซัว “หว่อ อ้าย หนิน” หนิน ทิง เจี้ยน เลอ มา
       แม่ครับ/ค่ะ นานมากแล้ว อยากจะพูดกับแม่มาโดยตลอด “ หนู/ผมรักแม่” แม่ได้ยินหรือยังครับ/ค่ะ 
3.  在今天这属于您的日子里,恭祝您平安如愿。
       zài jīntiān zhè shŭ yú nín de rì zi lĭ, gōng zhù nín píng ān rú yuàn.
       จ้าย จินเทียน เจ้อ สู่ อวี๋ หนิน เตอ ยื้อ จึ หลี่, กง จู้ หนิน ผิง อัน หยู เอวี้ยน
       ในวันนี้เป็นวันของแม่ ขอให้แม่ราบรื่นสมปรารถนานะครับ/ค่ะ 
4.妈妈,祝您健康长寿!
        māma, zhù nín jiàn kāng chángshòu!
        มาหม่ะ, จู้ หนิน เจี้ยน คัง ฉาง โซ่ว
       แม่ครับ/ค่ะ  ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืน
 5.  妈妈,谢谢您,是您给了我生命。
       māma, xièxie nín, shì nín gĕi le wŏ shēng mìng.
       มาหม่ะ, เซี่ยะ เซี่ยะ หนิน, ซื่อหนิน เก่ย เลอ หว่อ เซิงมิ่ง