วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบหัดเขียน พยัญชนะไทย ก-ฮ ลากตามเส้นประ สำหรับเด็ก


สำหรับน้องอนุบาลแบบคัดไทยชุดนี้อาจจะยากไป
ลองอันนี้ก่อนนะคะ ตัวหนังสือจะใหญ่กว่า และมีเขียนเป็นคำด้วย
ตัวอย่าง .. ..ตัวอย่าง 
Click ตามLink ข้างล่างนี้ค่ะ
http://smartkidlink.blogspot.com/2015/05/free-printable-thai-alphabet.html

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบฝึกหัด Telling Time / What time is it? / วิธีการเขียนบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการเขียนบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ
-   The time is 6:30. / The time is six thirty. / The time is haft past six.
-   The time is 10:45. / The time is ten forty five. / The time is a quarter to eleven.
-   The time is 8:15. / The time is eight fifteen. / The time is a quarter past eight.

หัดเขียนเข็มนาฬิกาบอกเวลาตามตัวเลข
Click ที่รูปภาพเพื่อ save

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบฝึกหัดจับคู่ภาพเหมือน สำหรับน้องอนุบาล Matching Look Alikes

แบบทำรูปทรงสิบสองหน้า Dodecahedron Patternแบบทำรูปทรงยี่สิบหน้า Icosahedron Patternวันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบทำรูปทรงแปดเหลี่ยม รูปทรงเพชร Octahedron Patternแบบทำกล่องสี่เหลี่ยม, Model กล่องสี่เหลี่ยม, Cube Patternแบบทำโมเดลปิรามิด แบบทำรูปทรงปิรามิด Tetrahedron Patternวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ คำศัพท์กับภาพ Match the word to the right picture and color them.

แบบฝึกหัด โยงเส้นจับคู่ ก.ไก่
แบบฝึกหัด Beginnig Sound โยงเส้นจับคู่ภาพกับตัวอักษร A-Z

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 , ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2

คลิ๊กตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ

  1. จำนวนนับไม่เกิน 1000
  2. การบวกลบเลขไม่เกิน 100
  3. การวัดความยาว
  4. การบวกลบเลขไม่เกิน 1000
  5. การชั่ง
  6. การคูณ
ขอขอบคุณ IQ Knowledge Center Co. ltd

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การคูณ

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การชั่ง

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การบวกลบไม่เกิน 1000

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การวัดความยาว


                                                                จำนวนนับไม่เกิน 1000

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การบวกลบไม่เกิน 100

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1000

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำยาก

ข้อสอบ NT ป.3 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ข้อสอบ NT ป.3 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบ NT ป.3 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ข้อสอบ NT ป.3 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1


ข้อสอบ NT ป.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำยาก


ข้อสอบ NT ป.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1