วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Butterfly life cycle wheel and mini book for kid

Download สื่อการสอนเรื่องวงจรชีวิตผีเสื้อเป็นภาษาอังกฤษ

Butterfly life cycle wheel สามารถ print แล้วประกบกันเป็นสองแผ่น ยึดด้วยหมุดก็สามารถหมุนดูวงจรชีวิตของผีเสื้อในช่วงต่าง ๆ ได้ ไฟล์เป็น pdf
http://www.ziddu.com/download/16782929/life-cycle-butterfly-wheel.pdf.html

Mini Book: Butterfly Life Cycle หนังสือเล่มเล็ก บรรยายเรื่องวงจรชีวิตผีเสื้อ 
http://www.ziddu.com/download/16782930/butterfly-life-cycle-mini-book.pdf.html