วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบหัดเขียน พยัญชนะไทย ก-ฮ ลากตามเส้นประ สำหรับเด็ก


สำหรับน้องอนุบาลแบบคัดไทยชุดนี้อาจจะยากไป
ลองอันนี้ก่อนนะคะ ตัวหนังสือจะใหญ่กว่า และมีเขียนเป็นคำด้วย
ตัวอย่าง .. ..ตัวอย่าง 
Click ตามLink ข้างล่างนี้ค่ะ
http://smartkidlink.blogspot.com/2015/05/free-printable-thai-alphabet.html

6 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น