วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบฝึกหัด Telling Time / What time is it? / วิธีการเขียนบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการเขียนบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ
-   The time is 6:30. / The time is six thirty. / The time is haft past six.
-   The time is 10:45. / The time is ten forty five. / The time is a quarter to eleven.
-   The time is 8:15. / The time is eight fifteen. / The time is a quarter past eight.

หัดเขียนเข็มนาฬิกาบอกเวลาตามตัวเลข
Click ที่รูปภาพเพื่อ saveหัดเขียนเข็มนาฬิกาบอกเวลาตามตัวหนังสือ
Click ที่รูปภาพเพื่อ save


แบบฟอร์มสำหรับคุณพ่อคุณแม่
สำหรับสร้างแบบฝึกหัดให้เหมาะกับวัยของลูก
Click ที่รูปภาพเพื่อ save1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น