วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ศีล 5 แปลเป็นภาษาอังกฤษ

5 Precepts
ศีล 5 


1. To abstain from taking life (killing)
     ละเว้นจากการฆ่าสัตว์

2. To abstain from taking what is not given (stealing)
    ละเว้นจากการลักทรัพย์

3. To abstain from sexual misconduct
    ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

4. To abstain from false speech (telling lies)
    ละเว้นจากการพูดเท็จ

5. To abstain from intoxicants causing carelessness
    ละเว้นจากการดื่มสุราเมรัย


คำศัพท์น่ารู้

abstain            แปลว่า     ละเว้น
misconduct     แปลว่า     การประพฤติผิด
intoxicant       แปลว่า     ของมึนเมา
carelessness    แปลว่า     ความประมาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น