วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 4-5 ปี ในด้านต่าง ๆ

เด็กวัย 4 -5 ปี มีความมั่นใจในตัวเองมาก เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น

สนใจสิ่งรอบตัวที่แปลกใหม่ ฝึกทักษะใหม่ๆ เพราะอยากทำอะไรให้สำเร็จทุกอย่าง 

ต้องการแสดงความคิดและแสดออกในสิ่งที่คิดซึ่งเต็มไปด้วยจินตนาการ


พัฒนาการทางร่างกายและการส่งเสริม

เด็กวัยนี้มักจะชอบเล่นแบบโลดโผน เพราะมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น 

สามารถทรงตัวได้ดีขึ้น จึงมักคิดว่าเป็นเรื่องท้าทายและมักจะทำอะไรที่ยากๆ 

เพื่อทดสอบกำลังของตัวเอง


พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กอายุ 4 - 5 ปี

- ก้าวสลับเท้าขึ้นลงบันไดได้คล่อง

- ชอบหมุนตัว แกว่งตัว ตีลังกา ชอบวิ่ง กลิ้ง ปีนบันไดและต้นไม้

กระโดดขาเดียวได้ไกล 4 -6 ก้าว

กระโดดจากที่สูง 2 ฟุต โดยเท้าทั้งสองข้างลงพร้อมกัน

ใช้มือจับลูกบอลได้ดี แทนที่จะใช้แขนรับ

ถีบรถจักรยานสามล้อและเลี้ยวกลับรถได้           พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กอายุ 4 - 5 ปี

             • - ต่อบล็อคเป็นหอคอยสูงๆ ได้

             • - ใช้กรรไกรได้ดี ตัดกระดาษตามเส้นได้

           • - วาดรูปคนได้ มีส่วนหัว ลำตัว แขน และขา จะค่อยๆ พัฒนาการคัดลอกตัวอักษร
           • ตามแบบง่ายๆ ได้

             • - ร้อยลูกปัดเป็นสร้อยคอได้ แต่ยังไม่สามารถสนเข็มได้


           การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัย 4 – 5ปี

             • - ให้เด็กได้ทำอะไรด้วยตัวเอง เช่น ใส่เสื้อผ้า ติดกระดุมเสื้อ และผูกเชือกรองเท้าเอง

            • หรือต่อภาพจิ๊กซอว์ เป็นต้น

           • - หากิจกรรมให้ด็กทำ เช่น ระบายสี ปั้นดินน้ำมัน ดัดลวด ดัดเชือกเป็นรูปทรงต่างๆ 

            • - พาลูกออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

            • และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงานประสานกันระหว่างวายตากับมือได้ดีอีกด้วย

           • - ฝึกให้รับผิดชอบงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ เช่น เช็ดโต๊ะ เก็บรองเท้า 

           • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 


           สุขภาพฟันของเด็กวัย 4-5 ปี 

           ในช่วงวัย 4-5 ปี เด็กจะมีฟันน้ำนมครบ 20 ซี่ เด็กๆ จะชอบกินขนม ของขบเคี้ยวที่มี

           แป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ จะทำให้ฟันผุง่าย ดังนั้น เด็กๆ ควรได้รับการดูแลและ

           แปรงฟันอย่างถูกวิธีและสะอาด เพราะการเสียฟันน้ำนมก่อนเวลาที่ฟันแท้จะขึ้น 

           ทำให้ฟันแท้เกหรือซ้อนกันได้


           การส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพฟันของเด็กวัย 4 - 5 ปี

              • - ควรดูแลความสะอาดในช่องปากของเด็ก โดยเป็นผู้แปรงฟันอย่างถูกวิธีให้เด็กที่มี

              • อายุ ต่ำกว่า 5 ขวบ และควรพูดคุยให้เด็กเห็นความสำคัญของการแปรงฟันและรักษา

              • ฟันให้แข็งแรง

              • - หัดให้เด็กแปรงฟันเอง และผู้ใหญ่ช่วยแปรงซ้ำในตอนสุดท้ายเพื่อให้ฟันสะอาด 

              • และต้องระวังไม่ให้เด็กกลืนยาสีฟัน


           พัฒนาการทางภาษาและการส่งเสริม

           เด็กอายุ 4 – 5 ปี อยู่ในระยะโครงสร้าง (Structure Stage) การรับรู้และการสังเกต

           ของเด็กวัยนี้ดีขึ้นมาก เด็กจะคอยสังเกตการณ์การใช้ภาษาของคนรอบข้าง 


           และทดลองใช้ด้วยตนเอง           พัฒนาการทางภาษา เด็กอายุ 4 - 5 ปี

            • - บอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่ได้

            • - รู้จักเพศของตัวเอง

            • - มีเหตุผลมากขึ้น

           • - ชอบถามทำไม เมื่อไร อย่างไร และถามความหมายของคำ และมักเป็นคำถาม

             • - รู้จัดคำ 4,000 - 6,000 คำ และสามารถพูดได้ 5-6 ประโยคต่อคำ 

             • สามารถเล่าเรื่องซ้ำ

            • - เข้าใจคำถามง่ายๆ และตอบคำถามนั้นได้ แม้ในเด็กบางคนอาจจะยังพูดติดอ่าง 

             • - ชอบเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่คิดขึ้นมาเอง ให้คนอื่นๆ ฟัง ทั้งพ่อแม่ คนรอบข้าง 

             • และเพื่อน

             • - คิดคำขึ้นมาใช้โต้ตอบกับผู้ใหญ่ได้

             • - มักให้ความสนใจในภาษาพูดของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะคำแสลง หรือคำอุทาน

             • - มักจะคอยฟังเวลาที่ผู้ใหญ่คุยกัน จดจำคำศัพท์ และบทสนทนาเหล่านั้น 

             • โดยเฉพาะคำแสลงหรือคำอุทาน

            • - ชอบเรื่องสนุก ตลก ชอบภาษาแปลกๆ ชอบฟังนิทานมาก และชอบฟังเพลง 

             • และจะเล่นเป็นสุนัข เป็ด หรือสัตว์ต่างๆ ในเรื่องนั้น พร้อมทำเสียงสัตว์เหล่านั้น

             • ประกอบได้

            • - สามารถบอกชื่อสิ่งของในภาพที่เห็นได้ หรือเล่าเรื่องที่พ่อแม่เคยอ่านให้ฟังได้ 

             • - สับสนระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องเล่าในหนังสือเด็ก


            การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 4-5 ปี


               • ควรตอบคำถามของเด็กด้วยคำตอบ สั้น เข้าใจง่าย และใช้ภาษาที่ถูกต้อง

               • ไม่ควรถือป็นอารมณ์เมื่อเด็กพูดคำหยาบ ไม่สุภาพต่างๆ ควรมีท่าทีไม่สนใจ

               • ถ้อยคำเหล่านั้น  ไม่นานเด็กจะเลิกพูดไปเอง


               • สร้างทักษะพื้นฐานอื่นๆ ทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา เช่น อ่านหนังสือ

               • ให้เด็กฟังเป็นประจำ ควรสอนให้เด็กเข้าใจจำนวนจากสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น 

               • ขนม 1 ชิ้น นก 2 ตัว และสอนการเพิ่มหรือลดจำนวนจากภาษาที่ใช้ 

               • เช่น "ได้เพิ่มมาอีก" หรือ "บินหายไป" เป็นต้น ความเข้าใจพื้นฐานจากสิ่งเหล่านี้ 

               • จะเชื่อมโยงไปสู่ความหมายของสัญลักษณ์ และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นต่อไป

               • เมื่อเด็กเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่คิดขึ้นมาเอง และแต่งเติมเสริมต่อ ควรปล่อยให้เด็ก

               • เล่า และไม่ตำหนิติเตียน


            พัฒนาการทางสติปัญญาและการส่งเสริม

            ความพร้อมของพัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กวัย 4-5 ปี มีมากขึ้น 

            เมื่อสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) พัฒนาและทำงานได้ดีขึ้น เด็กๆ จะสามารถ

            ควบคุม ยับยั้งชั่งใจ อธิบายความต้องการ หรือความคับข้องใจของตนเองได้

            มากขึ้น แล้วความซน ดื้อ และ เจ้าอารมณ์จะค่อยๆ ลดลงไปเอง

            เด็กวัยนี้จะมีการมองโลกอย่างหลากหลายมุมมอง (Multicausal thinking) 

            เริ่มเข้าใจเหตุและผลที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งเป็นผลจากพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก

            วัยนี้


            พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอายุ 4 - 5 ปี

              • - นับ 1 – 3 ได้ถูกต้อง และ ท่องจำเลข 1 – 30 ได้

              • - เรียงบล็อก 5 อัน ตามลำดับจากใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุด

              • - บอกชื่อและจับคู่แม่สีได้

              • - แยกแยะความต่างระหว่างเส้นขวาง เส้นตั้ง และเส้นนอนได้

              • - บอกได้ว่าอันไหนที่ใหญ่ที่สุด และยาวที่สุดในสิ่งของสามอย่าง

              • - เข้าใจเรื่องขนาดได้ลึกซึ้งขึ้น

              • - ใช้คำที่บอกตำแหน่งได้ เช่น ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างใต้ ข้างบน ข้างใน 

              • ข้างนอก ฯลฯ

              • - มีความเข้าใจเรื่องเวลาเพิ่มขึ้น เช่น วัน เดิน นาที เวลาเข้านอน ฯลฯ

              • - เป็นนักสังเกตการณ์ที่ดี โดยเฉพาะเรื่องที่ตัวเองมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วย

              • - เล่นของเล่นได้นานขึ้น เพราะมีสมาธิดีขึ้น


            การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัย 4 - 5 ปี

            • - ออกกำลังกาย เช่น ปั่นจักรยาน ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของสมอง 

            • เมื่อใช้สายตามอง ขาออกแรงปั่น ใช้สมองส่วนควบคุมการทรงตัว ทุกส่วนจึงได้

            • ทำงานประสานกัน และยังนำออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองอีกด้วย  

            • ทำให้สมองทำงานต่อเนื่อง และเด็กมีสมาธิดีขึ้นด้วย

            • - การเล่นต่อบล็อกหรือชุดตัวต่อเสริมทักษะ เป็นรูปร่างต่างๆ การใช้นิ้วและมือ

              • ให้คำชมเมื่อเขาแสดงวิธีคิดใหม่ๆ

             • - เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในเรื่องการอ่าน ชวนกันตั้งคำถามและให้เด็กคิดหา

             • คำตอบ 

              • - ควรกระตุ้นสมองซีกขวาให้ทำงานไปพร้อมกัน ฝึกให้เด็กคิดเป็นภาพเพื่อ

              • เพิ่มศักยภาพของสมอง เช่น การบวกเลข จะกระตุ้นสมองความพร้อมให้กับ

              • ทางเดินของประสาทที่ใช้ความคิด จิตใจสงบ กล้ามเนื้อสมองผ่อนคลาย 

             • - เปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ดีต่อการเรียนและการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ เพราะจะช่วย

             • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ทำให้เด็กรู้จักตัวเลขจากการนับจังหวะ บวกลบค่า

             • ของเวลา เข้าใจเรื่องของสัดส่วน 

             • - การเรียนหรือการเล่นดนตรี จะช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ดีตามไปด้วย 

             • เพราะดนตรีและรู้จักค่าของตัวโน้ตแต่ละตัวที่ไม่เท่ากัน             พัฒนาการทางสังคมและการส่งเสริม

             - เด็กวัยนี้ต้องการสัมผัสสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าผู้คน อาหาร เสื้อผ้า การเล่น และ

             ของเล่นใหม่ๆ มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบรุนแรง แสดงพฤติกรรมขัดแย้งกับคนอื่น

             เพื่อเรียกร้องการตอบสนองทางสังคมจากเพื่อนๆ และเป็นเพราะการทำงานของ 

             สมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จึงแสดงออกรุนแรง 

             แต่ก็จะค่อยๆ ลดลงไปเองการปฏิเสธหรือต่อต้านอำนาจของผู้ใหญ่แสดงออกด้วย

             คำพูด ท่าทาง หรือบางครั้งอาจใช้ความเงียบ แกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน หรือทำเป็น

             ไม่เข้าใจคำถาม

                • - การเลียนแบบ เลียนแบบการพูด กิริยาท่าทางจากเด็กคนอื่น หรือผู้ใหญ่ที่รู้สึกผูกพัน

                • หรือเลียนแบบจากผู้ที่สัมผัสตัวเขาอย่างนุ่มนวลหรือ เลียนแบบจากผู้ที่ต้องกา

                • จะเลียนแบบด้วย

                • - การแข่งขันจะเริ่มในวัยประมาณ 4 ปี เด็กอยากให้ตนเองได้รับการยอมรับมากกว่า

                • คนอื่นๆ

                • - การทะเลาะวิวาท แสดงออกด้วยการเตะ ตี กัด ร้องไห้ หรือแย่งชิงของเล่นกลับคืน

                • ความเห็นใจหรือรู้สึกสงสารแสดงออกด้วยการพยายามจะช่วยเหลือผู้อื่น 

                • เช่น ช่วยเพื่อนที่หกล้ม ช่วยทำแผลให้เพื่อน เป็นต้น

                • - การยึดตนเองเป็นศูนย์กลางเด็กต้องการให้ตัวเองเป็นใหญ่ ต้องได้ทุกสิ่ง 

                • ต้องการให้คนอื่นยอมรับในสิ่งที่ทำอยู่ และจะเริ่มลดการยึดตนเองลงเมื่อเด็ก

                • ได้เข้ากลุ่มกับเพื่อน ได้เล่นรวมกับคนอื่น เด็กจะเกิดการเรียนรู้และยอมรับคนอื่น

                • มากขึ้น


             พัฒนาการทางสังคมของ เด็กอายุ 4 - 5 ปี

             - เข้าใจความจำเป็นของการให้ และรับรู้จักการอดทนรอคอย และลำดับก่อนหลัง

             ตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ เช่น มีกฎว่าไม่ตีหรือทำร้ายเด็กคนอื่น หรือ เล่นได้แค่หน้าบ้าน

             - สนใจและอยากเล่นเป็นกลุ่ม และเกาะกลุ่มกันมากขึ้น มีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม

             - ชอบมีเพื่อน และอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆ จะคุยและเล่นจนไม่ยอมเลิก

             - กีดกันเด็กคนที่ 3 ถ้าเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่า 2 คน โดยเฉพาะ

             จำนวนเลขคี่ เช่น 3 คนมักจะจัดการปัญหาทะเลาะเบาะแว้งได้ดีพอสมควร

             - เด็กจะคุ้นเคยกับการเล่นรวมกันเป็นกลุ่ม เด็กๆ จะรู้วิธีการจัดการกันเองในกลุ่ม 

             - ชอบกระซิบและมีความลับ มักเป็นเพศเดียวกัน

             - ชอบเล่นกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เล่นกับเพื่อนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่เพื่อนสนิท
              - ชอบเล่นสมมุติ


              การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กวัย 4-5 ปี
              - แม้ว่าเด็กวัยนี้จะจัดการปัญหาทะเลาะเบาะแว้งได้ดีพอสมควร ผู้ใหญ่สามารถเข้าไป
              ไกล่เกลี่ยหรือให้คำแนะนำได้บ้าง
               - การพาลูกออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน นอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านมิติสัมพันธ์แล้วช่วยให้
               เด็กรู้จักการแก้ปัญหาด้วย
                - และรู้จักวางแผน ฝึกให้รับผิดชอบงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ เช่น เช็ดโต๊ะ เก็บรองเท้า 
                เพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหา

                พัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจและการส่งเสริม

                เด็กวัยนี้ รู้จักคิดและมีเหตุผลมากขึ้น แต่ก็ยังมีความกลัวอยู่ ซึ่งเป็นความกลัว
                จากจินตนาการของเด็กเอง


                พัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจของเด็กอายุ 4 - 5 ปี


                • - เด็กวัยนี้จะมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย เดี๋ยวรักมาก เกลียดแรง ร่าเริง น่ารัก 

                  • - อ่อนไหวต่อคำชมและคำตำหนิ

                  • - ไม่หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

                  • - ชอบออกนอกกฎเกณฑ์

                  • - ชอบส่งเสียงดัง ขี้โม้ โอ้อวด

                  • - มักพูดคำหยาบ โดยที่ยังไม่เข้าใจความหมาย

                  • - ชอบดูดนิ้วหัวแม่มือตอนจะนอน สำหรับเด็กบางคนการดูดนิ้วเป็นการคลายเครียด

                  • เท่านั้น

                  • - ร้องไห้คร่ำครวญไม่ยอมแยกจากแม่ไปนอนคนเดียวทั้งที่เคยทำได้มาก่อน

                  • - เด็กผู้ชายชอบจับอวัยวะเพศเวลาหงุดหงิด

                  • - สนใจเรื่องการแต่งงาน

                  • - ซักถามว่าเด็กออกมาจากท้องแม่ได้อย่างไร ชอบสงสัยว่ามีการซื้อขายเด็กได้ไหม

                 • - เริ่มรู้จักสิ่งดี และ สิ่งไม่ดี


                การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจของเด็กวัย 4 - 5 ปี

                 • - ต้องคอยพูดด้วยเหตุผล

                • - หากเด็กรู้สึกมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ จะต้องช่วยเหลือโดยให้คำแนพนำที่หนักแน่น 

                 • - เมื่อเด็กอาละวาด พูดด้วยเหตุผลแล้วยังไม่เชื่อฟัง อาจต้องบังคับหรือควบคุม

                 • - แยกความคิดจินตนาการของตนเองจากความจริงได้ 

                 • - ได้ฟังเรื่องน่ากลัว คอยดูแลและทำให้หายกลัว เมื่อเด็กมีความกลัวมากเกินไป 


                 • งดการดูโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์เรื่องผีที่น่ากลัว

                 • - ต้องเข้าใจอารมณ์ของเด็กอยู่เสมอ เพราะเด็กวัยนี้ จะมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย

                • - กระตุ้นให้เด็กคิดหาเหตุและผลที่หลากหลาย โดยใช้คำถามแบบปลายเปิด  

                • - หากเด็กพูดคำหยาบ คำด่า ไม่ควรดุหรือลงโทษ ควรอธิบายให้เด็กฟังว่า  

                • ไม่มีใครชอบฟังคำพูดแบบนี้

                  • - เมื่อเด็กถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความแตกต่างของหญิงชาย หรือ 

                  • ถามว่า เด็กมาจากไหน ควรตอบอย่างง่ายๆ ด้วยท่าทีสบายๆ และถูกต้องเท่าที่

                  • จะเป็นไปได้ ไม่ควรตอบแบบหลอกเด็ก เพราะจะยิ่งทำให้เด็กสับสนในเรื่องนั้นๆ                 ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.momypedia.com/

                 ---------------------------------------------------------------------------------------

                 ***บทความที่เกี่ยวข้อง***

                 แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว...เที่ยวสนุก ได้ความรู้ ...ชลบุรี พัทยา สัตหีบ ระยอง

                 ไม่มีความคิดเห็น:

                 แสดงความคิดเห็น

                 แสดงความคิดเห็น