วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัด การอ่านเขียนสระไทย

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย เมื่อแตกไฟล์แล้วจะได้เป็น Document ไฟล์ แยกเป็นสระแต่ละตัวค่ะ
Download

ดาวน์โหลดข้อสอบ NT ป.6

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2 (NT ป.4-6 )
มีทั้งหมด 5 วิชา แต่ละวิชามีข้อสอบอยู่ 5 ชุด พร้อมเฉลยค่ะ


Download  ภาษาไทย

Download  สังคม

Download  คณิตศาสตร์

Download  วิทยาศาสตร์

Download  อังกฤษ

ฟรีข้อสอบ NT ป.3 ไม่ต้องดาวน์โหลด

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 1 NT ป.1-3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

ข้อสอบรายวิชา เป็นรูปภาพ ไม่ต้องดาวน์โหลด
Click เลือกหัวข้อที่สนใจ > คลิ้กที่รูปภาพเพื่อเปิดภาพใหญ่ > Save ภาพเพื่อ Print
- วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
- วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
- วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
- วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
- วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
- วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
- วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
- วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
- วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
- วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
- วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
- แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำยาก


++++รวม  ภาพระบายสี free coloring pages++++

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  บล็อคครูเตี้ย

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างข้อสอบเข้าเตรียมทหาร

Download ตัวอย่างข้อสอบเข้าเตรียมทหาร 5 วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย

Click
http://www.ziddu.com/download/13522139/tests.pdf.html

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Rangsit Tutor


Download  เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียด ( pdf. file - 3750 kbytes)
Click
http://www.ziddu.com/download/13548141/MathBook-RTA-PCA.pdf.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1-6 ครบทุกวิชา

++++รวม  ภาพระบายสี free coloring pages++++

ครบทุกวิชาจริง ๆ ค่ะ เยอะมาก ๆ เลือกดาวน์โหลดตามระดับชั้นของคุณลูก ๆ ได้เลยค่ะ ไฟล์จะเป็น.rar แตกไฟล์แล้วได้เป็นไฟล์ word .doc สำหรับ print out ค่ะ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ทุกวิชา
ข้อสอบกลางปี http://www.ziddu.com/download/12264894/p1.rar.html
ข้อสอบปลายปี http://www.ziddu.com/download/12264890/p1_2.rar.html

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ทุกวิชา
ข้อสอบกลางปี http://www.ziddu.com/download/12264892/p2.rar.html
ข้อสอบปลายปี http://www.ziddu.com/download/12264891/p2_2.rar.html

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ทุกวิชา
ข้อสอบกลางปี http://www.ziddu.com/download/12264888/p3.rar.html
ข้อสอบปลายปี http://www.ziddu.com/download/12264887/p3_2.rar.html

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ทุกวิชา
ข้อสอบกลางปี http://www.ziddu.com/download/12264886/p4.rar.html
ข้อสอบปลายปี http://www.ziddu.com/download/12264994/p4_2.rar.html

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ทุกวิชา
ข้อสอบกลางปี http://www.ziddu.com/download/12264893/p5.rar.html
ข้อสอบปลายปี http://www.ziddu.com/download/12264993/p5_2.rar.html

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 ทุกวิชา
ข้อสอบกลางปี http://www.ziddu.com/download/12264889/p6.rar.html
ข้อสอบปลายปี http://www.ziddu.com/download/12264995/p6_2.rar.html

รวมแนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 ทุกวิชา
http://www.ziddu.com/download/12264885/4_6.rar.html

++++รวม  ภาพระบายสี free coloring pages++++

ข้อสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Download ข้อสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 3 ชุดวิชา พร้อมเฉลยจ้า

วิชาภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/12317923/p6-thai-2551.pdf.html
วิชาคณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12317919/p6-math-2551.pdf.html
วิชาวิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12317922/p6-science-2551.pdf.html
เฉลยทุกวิชา
http://www.ziddu.com/download/12317769/Key_Onet52_P6.pdf.html

Credit : สทศ. และ http://www.02dual.com/

ข้อสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Download

วิชาภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/12317921/m6-thai-2551.pdf.html
วิชาคณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12317768/m6-math-2551.pdf.html
วิชาวิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12317766/m6-science-2551.pdf.html
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
http://www.ziddu.com/download/12317920/m6-social-2551.pdf.html
วิชาภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/12317772/m6-eng-2551.pdf.html
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
http://www.ziddu.com/download/12317767/m6-art-2551.pdf.html
เฉลยทุกวิชา
http://www.ziddu.com/download/12317770/Key_ONET52_M6.doc.html

ข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (สอบ ก.ค. 53) พร้อมเฉลย

Download
#ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12434990/GAT1_253.rar.html
#ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12434989/GAT2_253.rar.html
#ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
http://www.ziddu.com/download/12434988/PAT1_253.rar.html
#ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
http://www.ziddu.com/download/12435128/PAT2_253.rar.html
#ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
http://www.ziddu.com/download/12435130/PAT3_253.rar.html
#ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
http://www.ziddu.com/download/12435129/PAT4_253.rar.html
#ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
http://www.ziddu.com/download/12435132/PAT5_253.rar.html
#ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
http://www.ziddu.com/download/12451266/PAT7.6_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
http://www.ziddu.com/download/12451265/PAT7.1_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
http://www.ziddu.com/download/12451267/PAT7.2_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
http://www.ziddu.com/download/12451269/PAT7.3_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
http://www.ziddu.com/download/12451268/PAT7.4_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
http://www.ziddu.com/download/12451270/PAT7.5_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82
http://www.ziddu.com/download/12451266/PAT7.6_253.rar.html
เฉลยข้อสอบทั้งหมด
http://www.ziddu.com/download/12463812/gatpatkey253.rar.html


วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ดีมาก ๆ

ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชุดนี้ครอบคลุมทุกเรื่องเลยค่ะ ทั้งสระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด คำควบกล้ำ ฯลฯ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 ชุดนี้ เป็นของ One2one Mathematics Compettition 2009
http://www.ziddu.com/download/16153390/MathOne2Onepratom2.pdf.html

Click ที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ แล้ว Click เม้าส์ขวา เลือก Save picture as จ้าข้อสอบ คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถม

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

++++รวม  ภาพระบายสี free coloring pages++++

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ชุดนี้
ใบงานเป็นไฟล์ภาพ (ไม่ต้องดาวน์โหลด) เลือก Click ที่หัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ 

เมื่อเข้าไปในหน้า Blog แล้ว Click ที่รูปภาพเพื่อเปิดภาพใหญ่ แล้ว Save ภาพได้เลยค่ะ


- This / That / These / Those
- Color
- I want / Do you want?
- I like
- Morning / Afternoon / Evening / Night
- I can / Animal can.. / Can you ?
- What do you have to do?
- How much are thay?
- What are you going to do?
- My Chores
- Lot of Fish in the Sea
- Telling Time / What time is it?
- Many Kinds of Birds
- Time of Day
- What do you usually do?
- Why / Because
- What did you do yesterday?
- Fall / Spring / Summer / Winter
- Preposition : In / On  / Under / Next to / behind / In front of
- Animals with Stripes and Spots

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Boggle's world / Kroowut / Lanternfish

***********************************
ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดนี้ต้องดาวน์โหลดค่ะ) 
ไฟล์เป็น powerpoint สามารถ Print ออกมาเป็น Hand out ได้ค่ะ ดีมาก ๆ มีถึง 8 เรื่อง ด้วยกันค่ะ แยกเป็นเรื่อง ๆ นะคะ จะได้ไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่

***แนะนำให้โหลดด้วย Google chrome จะโหลดง่ายกว่าค่ะ***

1.    การทักทาย 
2.    การแนะนำตัว
3.    บุคคลในครอบครัว
4.    โรงเรียนของเรา
5.    การนับเลข
6.    สัตว์ต่าง ๆ
7.    อาหารและเครื่องดื่ม
8.    ผลไม้
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1  
เป็นแบบฝึกหัดฝึกภาษาอังกฤษระดับ ป.1 ไฟล์เดียวมี 38 หน้าค่ะ สำหรับ Print out ค่ะ
Download  
http://www.ziddu.com/download/16209437/practeng1.rar.html


แบบฝึกหัดชุดรวม สติปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดชุดรวม สติปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พร้อมเฉลย

เตรียมความพร้อมเชาว์ พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 ชุดที่ 1-5 พร้อมเฉลย

Download

แนวข้อสอบสาธิต สอบเข้า ป.1

Download
http://www.ziddu.com/download/11978740/satit4.rar.html

++++รวม  ภาพระบายสี free coloring pages++++

แบบฝึกหัดลากเส้นไปตามตัวเลข ตัวอักษร Connect the dots


เนื้อหาที่แนะนำสำหรับน้อง ๆ อนุบาลค่ะ