วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Download

วิชาภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/12317921/m6-thai-2551.pdf.html
วิชาคณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12317768/m6-math-2551.pdf.html
วิชาวิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12317766/m6-science-2551.pdf.html
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
http://www.ziddu.com/download/12317920/m6-social-2551.pdf.html
วิชาภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/12317772/m6-eng-2551.pdf.html
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
http://www.ziddu.com/download/12317767/m6-art-2551.pdf.html
เฉลยทุกวิชา
http://www.ziddu.com/download/12317770/Key_ONET52_M6.doc.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น