วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/12317773/m3-thai-2551.pdf.html
วิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/12317771/m3-math-eng-2551.pdf.html
วิชาวิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/12317775/m3-science-social-2551.pdf.html
เฉลยทุกวิชา
http://www.ziddu.com/download/12317774/keyOnet52_M3.pdf.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น