วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Download ข้อสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 3 ชุดวิชา พร้อมเฉลยจ้า

วิชาภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/12317923/p6-thai-2551.pdf.html
วิชาคณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12317919/p6-math-2551.pdf.html
วิชาวิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12317922/p6-science-2551.pdf.html
เฉลยทุกวิชา
http://www.ziddu.com/download/12317769/Key_Onet52_P6.pdf.html

Credit : สทศ. และ http://www.02dual.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น