วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (สอบ ก.ค. 53) พร้อมเฉลย

Download
#ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12434990/GAT1_253.rar.html
#ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12434989/GAT2_253.rar.html
#ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
http://www.ziddu.com/download/12434988/PAT1_253.rar.html
#ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
http://www.ziddu.com/download/12435128/PAT2_253.rar.html
#ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
http://www.ziddu.com/download/12435130/PAT3_253.rar.html
#ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
http://www.ziddu.com/download/12435129/PAT4_253.rar.html
#ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
http://www.ziddu.com/download/12435132/PAT5_253.rar.html
#ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
http://www.ziddu.com/download/12451266/PAT7.6_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
http://www.ziddu.com/download/12451265/PAT7.1_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
http://www.ziddu.com/download/12451267/PAT7.2_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
http://www.ziddu.com/download/12451269/PAT7.3_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
http://www.ziddu.com/download/12451268/PAT7.4_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
http://www.ziddu.com/download/12451270/PAT7.5_253.rar.html
#ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82
http://www.ziddu.com/download/12451266/PAT7.6_253.rar.html
เฉลยข้อสอบทั้งหมด
http://www.ziddu.com/download/12463812/gatpatkey253.rar.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น