วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรียนรู้โลกใต้ทะเล @ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน (ชมคลิป)

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (Institute of Marine Science, Burapha University) หรือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ "พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวบางแสน หรือสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี ไม่ควรพลาด หากได้มีโอกาสแวะเวียนมาเยือนบางแสน ชลบุรี


สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
1. สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เป็นส่วนที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย โดยหัวข้อต่างๆที่ให้ความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 หัวข้อใหญ่ ได้แก่
  1. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง
  2. ปลาในแนวปะการัง
  3. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
  4. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำเค็ม
  5. ปลาเศรษฐกิจ
  6. ปลารูปร่างแปลกและปลามีพิษ
  7. ปลาที่อาศัยในมหาสมุทร
2. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง
ส่วนที่สอง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล รวมทั้งความสำคัญของทะเลที่มีต่อมนุษย์

โชว์พิเศษ
สาธิตการดำน้ำให้อาหารปลา ตู้ปลาขนาดความจุ 1,000 ตัน ตื่นตาตื่นใจกับความน่ารักของปลาหมอทะเลในขณะที่ทานอาหารจากมือนักประดาน้ำ ที่ต้องป้อนอาหารให้ถึงปากปลาหมอทะเลที่มีน้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม
วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เวลา 14.30 น.
วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.

สอบถามรายละเอียดการเข้าชม
งานประชาสัมพันธ์ โทร (038) 391671-3 ต่อ 184,126 ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.seansukcity.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น