วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพระบายสีอาชีพต่าง ๆ Occupation Coloring Pages

 

  • ++++รวม  ภาพระบายสี free coloring pages++++
  • ภาพการ์ตูนแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับเด็ก
  • แบบฝึกหัดเกี่ยวกับสี Color
  • หนังสือระบายสี ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ
  • หนังสือสำหรับเด็ก What do I say? สอนเรื่องเสียงร้องของสัตว์ และสี
  • บัตรภาพ สอนนับเลข 1-10
  • แบบฝึกหัด Color by number ระบายสีให้ตรงกับตัวเลข ได้เป็นรูปต่าง ๆ
  • แบบฝึกหัดใช้กรรไกร เป็น Pattern ตัดแปะ เป็นรูปต่าง ๆ
  • เกมส์ฝึกสมองหาทางออก Maze
  • แบบฝึกหัดลากเส้นไปตามตัวเลข ตัวอักษร Connect the dots
  • แบบฝึกหัดบวกเลข เด็กอนุบาล


  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    แสดงความคิดเห็น