วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เนื้อเพลงรำวงวันลอยกระทง

เพลงรำวงวันลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง 
เราทั้งหลายชายหญิง 
สนุกกันจริง วันลอยกระทง 

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง 
ลอยกระทงกันแล้ว 
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง 

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง 
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง 
เราทั้งหลายชายหญิง 
สนุกกันจริง วันลอยกระทง 

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง 
ลอยกระทงกันแล้ว 
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง 

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง 
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น